Bir Dizi Mesleki Eğitim ve Gelişim Seminerleri
Haber Kategorisi: Güncel

Bir Dizi Mesleki Eğitim ve Gelişim Seminerleri

Aileyi Ayakta Tutan Değerler Bir dizi mesleki eğitim ve gelişim seminerleri, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Seminerler, "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" temasıyla başlayacak ve bu oturumda İslam Hukuku üzerine uzman bir üniversiteden doçent katılım sağlayacak. Oturumda, aile değerlerinin korunması ve bu değerlerin toplumsal yapı içerisindeki önemi ele alınacak.

İslam ve Batı Medeniyeti: Meydan Okuma, Yüzleşme ve Muhasebe İkinci oturumda, "İslam ve Batı Medeniyeti: Meydan Okuma, Yüzleşme ve Muhasebe" başlığı altında, İslami İlimler üzerine uzman bir başka doçentin rehberliğinde, İslam ve Batı arasındaki kültürel etkileşimler ve karşılaşılan zorluklar tartışılacak. Bu oturum, farklı medeniyetler arasındaki diyalog ve anlayışın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarihten Günümüze Selefilik Üçüncü oturum ise "Tarihten Günümüze Selefilik" konusuyla devam edecek. İslam mezhepleri tarihi konusunda uzman bir akademisyen, Selefi hareketlerin tarihini ve bu hareketlerin günümüz dünya düzenine etkilerini açıklayacak.

Bağımlılıkla Mücadele Seminerlerin son oturumu olan "Bağımlılıkla Mücadele" kapsamında dijital bağımlılık konusu ele alınacak. Radyo ve televizyon teknolojisi öğretim görevlisi tarafından yürütülecek bu bölümde, dijital bağımlılığın sebepleri, etkileri ve bu bağımlılıkla mücadele yöntemleri üzerine bilgiler verilecek.

Bu eğitim seminerleri, din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı, çağdaş sorunlar karşısında etkili çözümler üretebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Seminerler, din görevlilerine yönelik güncel ve önemli konularda bilinçlenmelerini ve topluma daha etkin hizmet sunmalarını amaçlamaktadır.